Welkom bij Social Assistance!

Digitale Skills

Tegenwoordig zijn veel jongeren voorzien van digitale skills (vaardigheden). Wat zijn digitale skills? Gamen, het ontwikkelen van websites, digitaal uitwerken van opdrachten zijn voorbeelden van digitale skills.

De jeugd van tegenwoordig is verweven met het onderwerp. Degenen die zorg dragen voor de begeleiding van deze jongeren helaas vaak nog niet. De kloof die hierdoor ontstaat proberen wij nadrukkelijk te dichten en in te springen waar nodig.

De technologie gaat in een rap tempo vooruit, de kids houden dat goed bij. Doet u dat ook?

De lesprogramma’s informatica komen tot stand in samenwerking met Projectbureau 014.

De activiteiten en evenementen gerelateerd aan gaming komen tot stand in samenwerking met R3C Gaming.

 

vr

Mediawijsheid

Mediawijsheid is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp en het krijgt (terecht) de nodige aandacht op internet, social media, thuis en ook op school. Jongeren die gebruik kunnen maken van digitale media, zijn zich vaak niet bewust dat bepaalde online gedragingen gevolgen kunnen hebben.

Social Media kan door verstoorde interacties snel omslaan naar anti- sociale media. Personen treden met elkaar in contact en gebruiken daarbij termen die niet wenselijk zijn.

Hoe geeft je vorm aan jouw online persoonlijkheid? Dit onderwerp is van groot belang, want goed opgeleide personen zijn door verkeerde keuzes in online interacties werkloos geraakt.

Alles wat online is, is vindbaar. Wat plaats jij online van jezelf?

Samen met Project014 hebben we enkele workshops en interactieve lezingen ontwikkeld, die voor verschillende doelgroepen handvatten geeft om meer inzicht te geven in eigen online handelingen.

 

4

Online Weerbaarheid

In april 2015 hebben R3C Gaming en Projectbureau 014 de krachten gebundeld om het bereik en de kwaliteit van de geboden diensten te vergroten.

R3C Gaming is dé organisatie in regio Rotterdam die gamen inzet als verbindmiddel om personen met elkaar in verbinding. Als deze succesvol tot stand is gekomen, is het bieden van educatieve onderdelen een stuk aangenamer voor een doorgaans sceptische doelgroep: de jongeren.

Projectbureau 014 is dé organisatie in regio Rotterdam met het specialisme van loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling. Deze programma’s worden al vanaf groep 8 aangeboden en reiken tot het afstuderen op universitair niveau. En dan…..dan start de loopbaan pas.

Samen hebben deze organisaties het product Jouw Medialab ontwikkeld. Hier is het programma ‘Online Weerbaarheid’ een onderdeel van.

Hoe online weerbaar ben jij?

Dit onderwerp is onderverdeeld in verschillende programma’s op maat. Hierdoor kunnen we diverse doelgroepen een op maat programma aanbieden. Dit geldt overigens ook voor onze ‘train de trainer’ programma’s.

net-echt